ACTIVITEITEN Aktivitäten

Naast de grote markt met ruim 140 kramen is er veel te doen.

Een groot plein met heerlijke snacks en ijs.

Bij de Nederlandse kampioenen vuistbijlen maken, kun je een pijl of speerpunt maken van vuursteen. Jong of oud, man of vrouw, amateur of professional! Een ieder beleeft genoegen aan het fabriceren van een artefact.

Neben dem großen Markt mit mehr als 140 Ständen gibt es viel zu tun.

Ein großer Platz mit leckeren Snacks und Eis.

Mit den niederländischen Meistern, die Handäxte herstellen, können Sie einen Pfeil oder eine Speerspitze aus Feuerstein herstellen. Jung oder Alt, Mann oder Frau, Amateur oder Profi! Jeder hat Freude daran, ein Artefakt herzustellen.

Stenen schilderen, goud pannen, stenen laten determineren door de beste geologen behoort deze dag allemaal tot de mogelijkheden. Dus neem je steen mee waar je de naam niet van weet.

Steine ​​bemalen, Gold waschen, Steine ​​von den besten Geologen identifizieren lassen, alles ist diesen Tag möglich. Bringen Sie also Ihren Stein mit, dessen Namen Sie nicht kennen.

Tevens is er een bekende Disc Jockey die voor de sfeer gaat zorgen terwijl u rustig rond loopt of wat nuttigt.

Es gibt auch einen bekannten Discjockey, der für die Atmosphäre sorgt, während Sie ruhig herumlaufen oder etwas essen.

Voor de kinderen die van oude voorwerpen zoeken houden is er een veld vol “Archeologische” munten. Hier kun je zoeken met een metaaldetector.

Für die Kinder, die gerne alte Gegenstände finden, gibt es ein Feld voller “archäologischer” Münzen. Hier können Sie mit einem Metalldetektor suchen.

Dit jaar hebben we nog meer entertainment. In ieder geval komt er een tweetal oermensen over de markt muziek maken. Dat andere kunnen we nog niets over zeggen. Dieses Jahr haben wir noch mehr Unterhaltung. Auf jeden Fall kommen zwei Urmenschen auf den Markt, um Musik zu machen. Zum anderen können wir noch nichts sagen.

Juan Grande is ook van de partij op de Oertijdmarkt. Helemaal uit Chihuahua, Mexico. De meegebrachte geodes kunnen bij hem worden gekraakt. Vaak prachtig rond en met een zeer fraaie inhoud van uiteenlopende kristalformaties. Agaat, Jaspis, Bergkristal, Amethist, Rookkristal, vele soorten Calcietkristallen en ijzerkristallen (Goethiet) zijn de meest voorkomende. Groot, klein, plat dun, dik; alle vormen kristallen kun je aantreffen.

Juan Grande ist auch auf dem Prähistorischen Markt vertreten. Den ganzen Weg von Chihuahua, Mexiko. Die mitgebrachten Geoden können mit ihm geknackt werden. Oft schön rund und mit einem sehr schönen Gehalt an verschiedenen Kristallformationen. Achat, Jaspis, Bergkristall, Amethyst, Rauchkristall, viele Arten von Calcitkristallen und Eisenkristalle (Goethit) sind die häufigsten. Groß, klein, flach, dünn, dick; Sie können alle Formen von Kristallen finden.