Regelement voor standhouders.

Aanbod producten
In principe is elk aanbod toegestaan. Het moet wel in het thema passen. Mineralen, fossielen, geologie en archeologie. Als het maar met de oertijd te maken kan hebben.
Heeft u hier vragen over? Neem contact op met de marktorganisatie via info@oertijdmarkt.nl

Fake, manmade, labgrown en  gezondheidsrisico’s
Het is op de Oertijdmarkt toegestaan om manmade, labgrown en behandelde mineralen te verkopen, mits duidelijk vermeld. Het moet voor de bezoekers van onze markt duidelijk zijn wat zij kopen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om producten onder valse voorwendselen aan onze bezoekers te verkopen! Mochten wij als organisatie signalen ontvangen dat er standhouders zijn die zich hier niet aan houden dan zullen wij deze er op wijzen. Tijdens de markt zijn er deterministen aanwezig om producten te onderzoeken. Indien er twijfel bestaat over aangeboden producten dan kan de marktorganisatie een test uit laten voeren door deze deterministen. Als u hier niet aan wenst mee te werken dan dienen de desbetreffende producten van de stand verwijderd te worden en mogen deze niet op de markt verkocht worden. Indien u zich hier niet aan houdt kan dit uitsluiting van deelname in de toekomst of directe verwijdering van de markt inhouden.

Verkoop van Andara glas is op de Oertijdmarkt wel toegestaan. Mits aangegeven dat het geen natuurlijk product is.

Radioactieve of producten die anderszins gevaarlijk zijn voor de gezondheid (denk bijvoorbeeld aan asbest houdende mineralen) moeten op een veilige manier en volgens de Nederlandse wet bewaard worden. Zorg ervoor dat deze mineralen achter op de kraam staan en goed beschermd verpakt zijn zodat bijvoorbeeld kinderen hier niet zomaar bij kunnen.

Flyers, banners en het aanspreken van bezoekers
Op de Oertijdmarkt is het toegestaan om flyers te verspreiden. Banners mogen achter de kraam, of via een sponsorcontract aan een hek komen.

Aankleden standplaatsen
De afmeting van de stands is 4m x 1m. Alle stands zijn overkapt met luifels. Gebruik van nietjes, spijkertjes, plakband etc. is niet toegestaan.

U dient zelf een (tafel)kleed voor uw stand mee te nemen om de stand aan te kleden.

Stoelen dient u zelf mee te nemen.

Het creëren van een eigen ruimte (door middel van het afschermen van de zijkanten en achterkant van de stand) is toegestaan, mits dit niet de doorloop van uw collega-exposanten blokkeert.

Verplaatsen van stands
Het is ten strengste verboden om zelf de marktkramen te verplaatsen. Moet er iets verschoven worden? Vraag dit dan bij de marktorganisatie zodat het opbouw-team dit indien mogelijk op een veilige manier voor u kan doen.

Uitbouwen en extra ruimte naast de stand
Het is niet toegestaan om uw stand naar de voorkant of zijkant uit te bouwen. Het is dus helaas ook niet toegestaan om de extra ruimte tussen uw stand en die van de buren vol te bouwen. Hier zal tijdens de opbouw op toegezien worden. Mocht u dit toch willen, dan kan u hier op voorhand extra m² voor bijboeken zodat wij hier rekening mee kunnen houden op de plattegrond. Een banner plaatsen tussen uw stand en die van de buren mag alleen in overleg met uw buren.

Beurs
De Oertijdmarkt is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging voor, tijdens of na de beurs.

Te laat, ziekte of niet komen opdagen
De markt begint om 10:00 uur. Mochten wij merken dat u (zonder bericht) er niet bent, dan vullen wij de stand op en bent u deze kwijt. Om dit te voorkomen, laat ons tijdig weten waarom u er (nog) niet bent. Let op: annuleren kort voor de markt bedraagt 100% annuleringskosten. Bij niet op komen dagen riskeert u uitsluiting van onze markten.

Annuleringskosten

Natuurlijk gaan we er niet vanuit dat u uw deelname aan de Oertijdmarkt onverhoopt moet annuleren, maar toch kan er zich een situatie voordoen.
Weet waar u aan toe bent als u de deelname moet annuleren:
1. De overeenkomst van deelname kan niet door de deelnemer eenzijdig worden gewijzigd of ingetrokken.
2. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is,  kan alleen middels een schriftelijk verzoek aan de organisator een aanvraag tot annulering ingediend worden.
3. De annuleringskosten bedragen:
– Tot twee maanden voor marktaanvang:                                                            0%
– Twee maanden tot één maand voor marktaanvang:                                      25%
– Één maand tot 14 dagen voor marktaanvang:                                                50%
– Binnen twee weken voor marktaanvang:                                                       100%
– Geen afmelding, niet komen opdagen en/of vroegtijdig verlaten: uitsluiting van andere deelname.
5. Het is op de Oertijdmarkt niet toegestaan iemand anders deel te laten nemen onder jouw reservering / de reservering onderling door te geven. 
6. Let op: ook bij een last-minute annulering door ziekte dienen de volledige kosten voor de reservering betaald te worden. We raden je aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Betaling

De factuur dient voor marktaanvang betaald te zijn. Contante betalingen of betalen tijdens de markt is niet mogelijk.

Gebruik van wierook en kaarsen

Gebruik van wierook en kaarsen is toegestaan.
Het geven van consulten en spirituele readings is toegestaan op de Oertijdmarkt.

Betaling factuur
De factuur dient betaalt te worden voor de vervaldatum. Indien u de factuur niet op tijd betaald heeft kan dit annulering van uw deelname betekenen.

Tot slot
Bovenstaande huisregels van de Oertijdmarkt dragen bij aan een positieve beleving onder standhouders, bezoekers en organisatie. Ons verzoek om deze huisregels na te leven tijdens de markt. Aanwijzingen van medewerkers, die verband houden met bovenstaande huisregels, dienen binnen de Oertijdmarktmarkt en in de directe omgeving ten alle tijden stipt opgevolgd te worden.

Bij wangedrag naar collega standhouders, bezoekers of medewerkers van de Oertijdmarkt of het niet naleven van bovenstaande huisregels, zal per omgaande uitsluiting volgen voor verder deelname aan markten/evenementen van Natuurlijk.
Mocht u in uw omgeving iets opvallen, laat het de organisatie weten. De organisatie is te bereiken via mail: info@oertijdmarkt.nl

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking en kijken uit naar een succesvolle markt!